Prosjektering

Beslagslister

Trykk på bilde for nedlasting

av brosjyre:

Beslagliste

Beslaglistene forenkler bestilling av dører med riktige utfresninger og eventuelle forsterkninger. Listene vil også gi riktig grunnlag for prisvurdering mellom forskjellige leverandører på likt grunnlag. Vi hjelper også gjerne til med å avklare grensesnittet mellom de ulike dørprodusenter, entreprenører og elektroleverandører.

Beslaglister ivaretar tre hovedfunksjoner:

  • Anbudsgrunnlag
    Beslaglisten definerer kvalitetsnivå og mengder. Dette sikrer at du får komplette og sammenlignbare priser på låssystem og beslag.
  • Produksjonsgrunnlag
    Beslaglisten er et produksjonsgrunnlag for dørprodusenter og beslagsleverandører, og også i noen grad for elektroinstallatører. Beslaglisten kan overføres til en låsplan.
  • FDV-dokumentasjon
    Beslaglisten utgjør en viktig del av byggherrens FDV-dokumentasjon.Beslagliste er nødvendig for å sikre at alle viktige dørfunksjoner blir grundig planlagt, forberedt og bygget inn på riktig tidspunkt. Beslaglisten tar hensyn til brukernes ønsker og krav for alle dører og sikrer at gjeldende regler og forskrifter med hensyn til brann, rømningsveier og innbruddssikring blir ivaretatt.

Kontakt oss tidlig i prosjekteringsfasen!