Sylindere og låssystemer

Trykk på bilde så kommer du til nettkatalogen:

Prosjektering av låssystemer og adgangskontroll

Hos oss finner du kompetanse som bistår med planlegging, gjennomføring og testing/igangsetting av store og kompliserte låssystemer som betyr økt sikkerhet for både private byggherrer og offentlige etater og foretak.

Prosjektering fra planlegging til produktutvalg

Prosjektering av større låssystemer, adgangskontroll og andre former for sikkerhet går som regel i minst to faser. Først får vi en låseplan fra entreprenøren, eller setter opp en slik sammen med byggherren. Låsplanen viser rommene og dørene i detalj, og det er i denne fasen vi bestemmer hvem som skal ha tilgang hvor, hva slags låssystem vi skal bruke, hvillken lås om passer hvor, hvilken hovednøkkel vi bør benytte og andre detaljer. Det kan for eksempel være om man skal benytte kort, nøkler eller brikker i låssystemet. Deretter kommer man til selve prosjekteringsfasen, som består i å ”oversette” låsplanen til en produktliste. Det betyr igjen at hver enkelt dør utstyres og prises i forhold til de oppgavene og egenskapene akkurat den døren og den enkelte lås skal ha.

Det ligger høy grad av kompetanse i prosjektering av avlåsningen i form av låsevalg for et bygg – det kan for eksempel gjelde spredte anlegg av sensitiv karakter som våpenlagre.

Prosjektering av elektronisk avlåsning er komplisert. Men ikke for oss

Elektronisk avlåsing er systemer for økt sikkerhet ved elektronisk kontroll av nøkler, nøkkelkort eller andre adgangstegn. Prosjektering av slike anlegg kan eventuelt omfatte styring, automatikk og elektronisk lås og/eller andre dørfunksjoner. Prosjektering av moderne sikkerhetsløsninger inkluderer stadig oftere elektronisk styring og adgangskontroll på ulike tilgangsnivåer. Å planlegge, montere, igangsette og drifte slike løsninger er en del av hverdagen hos oss.