Service og vedlikehold

Service og vedlikeholdsavtaler

For å oppnå sikker drift og maksimal levetid kreves regelmessig service og vedlikehold av kvalifisert personell. Enkelte produkter har også dette som en forutsetning for at garantier skal være gjeldende. Brann og rømningsveier skal regelmessig ha service og funksjons-test for å ha en sikker funksjon ved en eventuell brann og rømningssituasjon.

Vi tilbyr service og vedlikeholdsavtaler på følgende produkter:

  • Automatiske skyvedører
  • Automatiske slagdører
  • Brann og rømningsdører
  • Elektroniske dørmiljøer
  • Mekaniske dørmiljøer
  • Adgangskontroll anlegg
  • Alarmanlegg
  • Kameraovervåkning
  • Rullegitter og sjalusier

Vi tilbyr også supportavtaler på adgangskontroll, alarm og kameraovervåkning.