Panikk og rømningsbeslag

Trykk på bilde så kommer du til nettkatalogen:

                                 

Trygghet og sikkerhet er to sider av samme sak, der trygghet for å komme ut i en brann- eller rømningssituasjon er avgjørende. Bygningsforskriftene har klare regler om dette.