Adgangskontroll

Trykk på bilde så kommer du til nettkatalogen:

     

Assa Abloy er en betydelig leverandør av elektroniske adgangssystemer i Norge. Komplette løsninger av både elektronikk og mekanikk kan tilbys, og våre løsninger passer både til 1-dørs bygg og større bygg innen offentlig og privat sektor. Vi har løsninger for lokaler uten nettverk, og til de som ønsker helintegrerte løsninger med alarm, porttelefon og bookingsystem. Hvilken løsning du velger vil avhenge av din virksomhet, krav til sikkerhet og kostnad. Vi har løsningen.

Adgangssystemer Online
Adgangssystemer; spesielt Online, kjennetegnes ved større mulighet til å kontrollere, endre og spore adgang, også i tid, enn ved tradisjonelle låssystemer. Systemet består vanligvis av kortlesere og sentralutstyr (PC), der kortleseren gir åpningsimpuls til elektrisk styrt lås og/eller dørautomatikk.

Det kan benyttes ulike adgangstegn/kodebærere, men vanligst er kort med magnetstripe. Slike adgangskort kan også utformes som ID-kort og ha andre funksjoner etter kundens behov. Kodebærer kan også være en brikke for berøringsfri lesning.

Adgangssystemer Offline
Med Offline adgangssystem menes et system der enhetene ikke er kabelmessigknyttet til hverandre, men som likevel har funksjoner som gjør det mulig å overføre data mellom PC og dører på en enkel måte. Systemet gir høy grad av sikkerhet og samtidig god bekvemmelighet for brukerne. Enkel montering uten kabling – og kan flyttes til andre lokasjoner uten videre.

Lås & Sikring AS innehar EKOM autorisasjon.