Kompetanse

Kompetansen vår er like viktig som produktene

Gjennom kombinasjonen utdannelse, faglig interesse og erfaring er vi de rette personene å støtte seg på i de fleste typer sikkerhetsspørsmål i bygg.

Vi har kompetansen du trenger – uansett bygg

Store bygg, små bygg, publikumsbygg, produksjonsbygg – vi har kompetansen vi trenger om det enkelte byggs egenart, fallgruber og muligheter når vi snakker adgangskontroll eller sikkerhet mot innbrudd. Bare valget av låssystem og låser er komplisert nok. Vil det lønne seg med elektronisk lås eller mekanisk lås.

Kompetansen vår dekker både produkter, systemer og installasjon

Når bygget er analysert og sikkerhetsnivået definert, setter vi opp en liste over produkter som øker sikkerheten – alene, eller i kombinasjon med hverandre. Jo høyere sikkerhetsnivå, desto mer kompliserte blir gjerne løsningene. Nettopp derfor er det så viktig at du har med deg fagfolk med den rette kompetansen gjennom hele prosessen, fra begynnelse til slutt.

Serviceavtalen er bedriftens beste vedlikeholdsverktøy

I tillegg kan det lønne seg for deg å etablere en serviceavtale. Da vil våre fagfolk komme innom med avtalte intervaller for å sjekke at alle deler av sikkerhetsløsningen for bygget ditt fungerer slik det skal. I tillegg til at vi da sjekker funksjonsdyktighet, får du tilgang til nye låser og sikkerhetsdetaljer som kan passe for å komplettere akkurat din løsning.